در مارکت ها به اشتراک بگذارید!

شما میتوانید نرم افزار خود را به وسیله ی فرم زیر به ما بدهید و ما در مارکت های ایران آن نرم افزار را با نام شما قرار می دهیم.

این امر باعث میشود شما بتوانید نرم افزار های خودتان را به تمام مردم ایران به اشتراک بگذارید

اگه نرم افزار سفارش شدهی ما باشد گذاشتن در مارکت ها رایگان می شود.

هزینه این امر برای اشخاص حقیقی 20,000 ریال معادل دو هزار تومان می باشد و این امر برای اشخاص حقوقی 500,000 ریال معادل پنجاه هزار تومان می باشد.

logo-samandehinextpay_trust_logo
})