قوانین و مقررات

قوانین کار به شرح زیر است. آخرین بروز آوری 2018/04/23

1- برنامه نویس موظف است برنامه سفارش شده را با نهایت زیبایی و نهایت امنیت بسازد. جوری که سفارش دهنده و واحد فنی رضایت کافی  را داشته باشد.  در غیر این صورت از مبلغ توافقی مبلغی کسر میشود. و در صورتی که برنامه نویس  عدم توانایی خود را به  ما اعلام کند در صدی از مبلغ توافقی به ایشان پرداخت و پروژه به شخص دیگری داده میشود.

2- ما موظف هستیم پروژه های سفارش شده را در روز شنبه هر هفته به برنامه نویسامون تحویل دهیم و از برنامه نویس قول هفتگی بگیرم یعنی هفته اول بعد از تحویل پروژه این قسمت ها درست می شود و در هفته دوم تا اینجا درست می شود و همینجور برنامه ریزی زمانی بکند تا اتمام پروژه. و ما هم موظف هستیم این اطلاعات زمان بندی شده طراحی پروژه را به سفارش دهنده اطلاع دهیم.

3- ما هیچ مسولیتی در قبال برنامه نویس نداریم. یعنی نه بیمه نه عیدی نه حقوق ثابت( برنامه نویس بعد از طراحی پروژه درصدی از مبلغ توافقی رو تحویل میگیرد).

4- برنامه نویسان موظف هستند در زمان ثبت نام در سایت زرین پال هم ثبت نام کنند. چون ما درصد مبلغ توافقی را با استفاده از درگاه پرداخت زرین پال انجام میدهیم و شماره حساب خود را به اعلام کند.

 

5-در صورت هک شدن نرم افزار برنامه نویس مسئول است.

 

 

logo-samandehi
})