قیمت ها

logo-samandehi

آخرین تغییرات در قیمت ها در تاریخ 24/03/1397  18:39

توجه! قیمت ها قابل تغییر هستند.

کد سیستم عامل نوع بازی یا نرم افزار اشخاص قیمت با

احتساب تخفیف

ملاحظات
1 اندروید برنامه نویس شدن هر دو حقیقی 20,000 تومان جذب برنامه نویس اندروید B4A
2 ویندوز برنامه نویس شدن هر دو حقیقی 30,000 تومان جذب برنامه نویس ویندوز B4J
3 آی او اس برنامه نویس شدن هر دو حقیقی 1,000,000 تومان جذب برنامه نویس آی او اس B4I
4 اندروید انتشار در پرومارکت هر دو حقیقی 20,000 تومان ثبت کردن با نام شما
5 اندروید انتشار در پرومارکت هر دو حقوقی 100,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
6 اندروید انتشار در مایکت هر دو حقیقی 30,000 تومان ثبت کردن با نام شما
7 اندروید انتشار در مایکت هر دو حقوقی 150,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
8 اندروید انتشار در کافه بازار هر دو حقیقی 30,000 تومان ثبت کردن با نام شما
9 اندروید انتشار در کافه بازار هر دو حقوقی 150,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
10 اندروید انتشار در ایران اپس هر دو حقیقی 30,000 تومان ثبت کردن با نام شما
11 اندروید انتشار در ایران اپس هر دو حقوقی 150,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
12 اندروید انتشار در اول مارکت هر دو حقیقی 30,000 تومان ثبت کردن با نام شما
13 اندروید انتشار در اول مارکت هر دو حقوقی 150,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
14 اندروید انتشار در سیبچه هر دو حقیقی 30,000 تومان ثبت کردن با نام شما
15 اندروید انتشار در سیبچه هر دو حقوقی 15,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
16 اندروید انتشار در کندو هر دو حقیقی 30,000 تومان ثبت کردن با نام شما
17 اندروید انتشار در کندو هر دو حقوقی 150,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
18 اندروید انتشار در گوگل پلی هر دو حقیقی 50,000 تومان حداقل مدت انتشار دو هفته
19 اندروید انتشار در گوگل پلی هر دو حقوقی 250,000 تومان حداقل مدت انتشار دو هفته
20 اندروید آپدیت انتشار در پرومارکت هر دو حقیقی رایگان در صورت داشتن کد 4
21 اندروید آپدیت انتشار در پرومارکت هر دو حقوقی رایگان در صورت داشتن کد 5
22 اندروید آپدیت نرم افزار خود هر دو حقیقی حداقل 70,000 تومان تا بینهایت نرم افزاری که دارید بدین ما با ایده خودتون آپدیت کنیم.
23 اندروید آپدیت نرم افزار خود هر دو حقوقی حداقل 350,000 تومان تا بینهایت نرم افزاری که دارید بدین ما با ایده خودتون آپدیت کنیم.
24 اندروید سفارش هر دو حقیقی حداقل 100,000 تومان تا بینهایت اگر مبلغ سفارش بالاتر از 500,000 تومان باشه، مورد 1 رایگان محسوب میشه

اگر مبلغ سفارش بالاتر از 1,000,000 تومان باشه، موارد(1,3,5,7,9,11,13)رایگان

25 اندروید سفارش هر دو حقوقی حداقل 500,000 تومان تا بینهایت اگر مبلغ سفارش بالا تراز 2,500,000 تومان باشه، مورد 1 رایگان محسوب میشه

اگر مبلغ سفارش بالاتر از 5,000,000 تومان باشه، موارد(1,3,5,7,9,11,13)رایگان

26 ویندوز انتشار در پرومارکت هر دو حقیقی 30,000 تومان ثبت کردن با نام شما
27 ویندوز انتشار در پرومارکت هر دو حقوقی 150,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
28 ویندوز انتشار در پی سی دانلود هر دو حقیقی 100,000 تومان ثبت کردن با نام شما
29 ویندوز انتشار در پی سی دانلود هر دو حقوقی 500,000 تومان ثبت کردن با نام شرکت شما
30 ویندوز آپدیت انتشار در پرومارکت هر دو حقیقی رایگان در صورت داشتن کد 20
31 ویندوز آپدیت انتشار در پرومارکت هر دو حقوقی رایگان در صورت داشتن کد 21
32 ویندوز آپدیت نرم افزار خود هر دو حقیقی حداقل 140,000  تومان تا بینهایت نرم افزاری که دارید بدین ما با ایده خودتون آپدیت کنیم.
33 ویندوز آپدیت نرم افزار خود هر دو حقوقی حداقل 700,000  تومان تا بینهایت نرم افزاری که دارید بدین ما با ایده خودتون آپدیت کنیم.
34 ویندوز سفارش هر دو حقیقی حداقل 200,000 تومان تا بینهایت اگر مبلغ سفارش بالاتر از 1,000,000 تومان باشه، مورد 1 رایگان محسوب میشه

اگر مبلغ سفارش بالاتر از 2,000,000 تومان باشه، موارد(1,3,5,7,9,11,13)رایگان

35 ویندوز سفارش هر دو حقوقی حداقل 1,000,000 تومان تا بینهایت اگر مبلغ سفارش بالا تراز 5,000,000 تومان باشه، مورد 1 رایگان محسوب میشه

اگر مبلغ سفارش بالاتر از 10,000,000 تومان باشه، موارد(1,3,5,7,9,11,13)رایگان

36 آی او اس انتشار در اپ استور نرم افزار حقیقی 500,000 تومان با احتمال کم قابل انتشار
37 آی او اس انتشار در اپ استور نرم افزار حقوقی 1,000,000 تومان با احتمال کم قابل انتشار
38 آی او اس آپدیت نرم افزار خود نرم افزار حقیقی حداقل 500,00 تومان تا بینهایت نرم افزاری که دارید بدین ما با ایده خودتون آپدیت کنیم.
39 آی او اس آپدیت نرم افزار خود نرم افزار حقوقی حداقل 2,500,000 تومان تا بینهایت نرم افزاری که دارید بدین ما با ایده خودتون آپدیت کنیم.
40 آی او اس سفارش نرم افزار نرم افزار حقیقی حداقل 1,000,000 تومان تا بینهایت اگر مبلغ سفارش بالاتر از 1,000,000 تومان باشه، مورد 1 رایگان محسوب میشه

اگر مبلغ سفارش بالاتر از 2,000,000 تومان باشه، موارد(1,3,5,7,9,11,13)رایگان

41 آی او اس سفارش نرم افزار نرم افزار حقوقی حداقل 5,000,000 تا بینهایت اگر مبلغ سفارش بالا تراز 5,000,000 تومان باشه، مورد 1 رایگان محسوب میشه

اگر مبلغ سفارش بالاتر از 10,000,000 تومان باشه، موارد(1,3,5,7,9,11,13)رایگان

 

logo-samandehinextpay_trust_logo
})